'Mổ xẻ' iPhone X, giá trị thật chỉ... 8,5 triệu đồng