Mộ dòng họ bị đơn vị thi công múc lên đưa đi đổ cùng đất đá