Mở cửa xe khiến một học sinh tai nạn, tài xế chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi

136/1,377