Mở cửa phòng, chồng thảng thốt phát hiện vợ bị cắt cổ