Mở cửa ô tô làm bé gái ngã nhào, tài xế chỉ đứng nhìn