Minh Nhựa bán 'thần gió' Pagani Huayra hơn 100 tỷ đồng?