Minh Luân bật khóc, chính thức thừa nhận chuyện Ninh Dương Lan Ngọc chia tay anh và theo người đàn ông khác?

12/1,797