Minh Hằng gây tiếc nuối vì cằm nhọn nhìn như bị lệch