Miền Trung: Nhiều nơi còn ngập chìm trong nước, cô lập