Miền Trung, miền Nam nín thở trước bão số 12 - Damrey