Miền Trung đối mặt 'hiểm họa có thể lớn nhất từ trước đến nay'