Miền Bắc nắng mạnh trước khi không khí lạnh tràn về vào cuối tuần