Mến khách phương xa, Cần Thơ đề nghị CSGT không phạt người ngoại tỉnh phạm luật