Mẹ bệnh nặng, hai anh em ruột giành nhau làm đám tang