Mẹ bé gái bị đánh dã man: 'Kẻ hành hạ con tôi bị bắt là thích đáng'