Mẹ bất cẩn, con 6 tuổi nuốt viên thuốc còn nguyên vỉ thiếc