Mẹ 9X vừa đi đẻ, vừa ngủ gật khoe viện phí chỉ hết... 9 nghìn đồng tại Bệnh viện 103