MC Nguyên Khang mong U23 Việt Nam ăn một bữa cơm thân mật với Bầu Đức