MC Long Vũ: 'Cứ gì 8/3, ngày nào tôi cũng có quà cho vợ'