Máy bay Vietnam Airlines lại bị chiếu laze vào khoang lái

12/0,447