Máy bay Mexico chở 101 người bị tai nạn, tất cả sống sót