Máy bay lao xuống bãi đỗ xe California, 5 người chết