Máy bay hạ cánh khẩn, 33 hành khách chảy máu tai nhập viện