Máy bay đâm vào miệng núi lửa tại Tanzania, 11 người thiệt mạng