Máy bay C-17 đưa Marine One của Tổng thống Trump đáp xuống Đà Nẵng