Mâu thuẫn trong đá bóng, dùng dao truy sát 'đàn anh' đến chết