Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đốt nhà, đâm hai người