Mâu thuẫn do 'ăn chia' ma túy không đều, ném đá 'đồng đạo' đến chết