Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh