Mất điện nước, bệnh viện bị cô lập trong lũ mổ cứu 6 sản phụ

23/0,951