Mất 119 tỉ đô/ngày, Facebook viết lại lịch sử chứng khoán Mỹ