Mãnh tướng Tam Quốc: ‘Hổ điên’ vác đao, cứu tinh của Tào Tháo

Từng giáp mặt Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Vân…, Hứa Chử chẳng ngán bất cứ ai.

Tào Tháo lập mưu bắt sống mãnh tướng Hứa Chử

Hứa Chử võ tướng thời Tam Quốc, tên tự là Trọng Khang được miêu tả là mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn. Hứa Chử không rõ năm sinh, người Tiêu huyện, ông là một vị tướng tài luôn một mực trung thành với chủ.

Hứa Chử: “Mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn”

Ông bình sinh có sức vóc hơn người và cả tinh thần gan dạ ít ai theo kịp. Trước khi tới với Tào Tháo, cuối thời Đông Hán đất nước loạn lạc cướp bóc nổi dậy nhiều như nấm, Hứa Chử kêu gọi họ hàng và một số người tập hợp lại chống “giặc” cướp. Tuy nhiên sức người có hạn so với quá nhiều kẻ địch, vũ khí dùng mãi cũng hết, ông bèn sai người khuân đá lớn đặt 4 góc dinh lũy, cướp đến thì vác ném.

Cướp không thể phá vòng vây nhưng lương thực thì đã hết, ông bèn xin hòa với hơn 1 vạn cướp. Ông đề nghị đổi trâu lấy lương thực, khi giặc tới Hứa Chử cầm lấy đuôi trâu lôi ngược lại hơn 100 bước khiến cướp thất kinh bỏ chạy hết. Tên tuổi Hứa Chử khi đó vang danh khắp Nhữ Nam, Trần, Lương.

Trong một cuộc truy bắt quân cướp của Tào Tháo, tướng cướp chạy vào chỗ Hứa Chử bị bắt sống nhưng ông không giao nộp mà còn đánh nhau với Điển Vi, viên tướng nhà Tào. Khi đó Tào Tháo đã phải nghĩ kế bắt sống ông và dụ hàng Hứa Chử mới quy phục.

Hứa Chử có công bảo vệ Tào Tháo trong các cuộc chiến như trận Xích Bích (cưỡi ngựa chưa kịp đóng yên ra đánh nhau với Trương Phi), Trận Đồng Quan (vừa chèo thuyền qua sông trốn chạy quân Tây Lương vừa che đỡ cho Tào Tháo) và giết mưu sĩ Hứa Du đã xúc phạm Tào Tháo. Ông là một vị tướng trung thành, nhiệt huyết được Tào Tháo tin cậy nhất.

“Hổ điên” Hứa Chử cởi trần, vác đao đánh với Mã Siêu hơn 200 hiệp

Mãnh tướng Hứa Chử có khả năng độc lập tác chiến cực tốt, tài năng của ông chẳng kém võ tướng nào trong Tam Quốc. Những Trương Phi, Triệu Vân, Điển Vi, Mã Siêu từng đối đầu với Hứa Chử nhưng đều không thể thắng.

Trong trận Đồng Quan, Mã Siêu và Hàn Toại cùng với tám tướng ở vùng Quan Trung hợp thành liên minh Quan Trung để chống lại triều đình với hơn 10 vạn binh mã các lộ quân.

Quân đội triều đình nhà Hán do Tào Tháo thống lĩnh cũng đã cử nhiều tướng tài tham chiến như: Hứa Chử, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng, Trương Cáp, Tào Nhân, Chu Linh…

Hứa Chử nổi danh có sức mạnh, mà bên ngoài có vẻ si đần nên mọi người gọi ông là “Hổ dại” (điên). Trong trận Đồng Quan, Mã Siêu nghe danh tiếng ông nên muốn gặp mặt, gọi ông là “Hổ hầu”. Hứa Chử bước ra trợn mắt nhìn Mã Siêu, hai người nhìn nhau nhưng cuối cùng không đụng độ.

Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng Hứa Chử sau đó khiêu chiến với Mã Siêu rồi hai mãnh tướng đả nhau dữ dội. Siêu cầm giáo, Chử cầm đao đánh nhau hơn trăm hiệp, đến khi ngựa chùn chân lại vào thay ngựa đánh gần trăm hiệp nữa vẫn bất phân thắng bại.

Hứa Chử nổi điên chạy về cở áo giáp và mũ, trần trùng trục vác đao cưỡi ngựa ra quyết chiến thêm 30 hiệp, Hứa Chử ráng sức bổ đao xuống đầu Mã Siêu, Siêu tránh được quay lại đâm giáo vào bụng Hứa Chử, Chử túm được giáo bẻ làm đôi mỗi bên một nửa.

Tào Tháo khi đó đã cho 2 tướng ra tiếp ứng, bên Mã Siêu cũng ra tiếp chiến do vậy cuộc đấu giữa Mã Siêu và Hứa Chử vẫn chưa phân thắng bại. Mã Siêu sau trận nói với Hàn Toại: “Tôi chưa thấy ai đánh nhau dữ dội như Hứa Chử, quả là “hổ dại”.”

Theo Q.H/Khám phá

Đang tải...
Nữ sinh bán dâm dương tính HIV khiến cả trường hoảng loạn đi làm xét nghiệm, sự thật mới gây sốc

Nữ sinh bán dâm dương tính HIV khiến cả trường hoảng loạn đi làm xét nghiệm, sự thật mới gây sốc

Đại gia chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt

Đại gia chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt

Khám xét nhà, bắt tạm giam đại gia Thiện ‘Soi’ về tội rửa tiền và cho vay nặng lãi

Khám xét nhà, bắt tạm giam đại gia Thiện ‘Soi’ về tội rửa tiền và cho vay nặng lãi

Ngăn chặn vụ hỗn chiến lớn ở Lâm Đồng, bắt 9 thanh thiếu niên

Ngăn chặn vụ hỗn chiến lớn ở Lâm Đồng, bắt 9 thanh thiếu niên

TIN MỚI