Đắk Lắk: Mang nữ trang đi bán ngay tiệm vàng bị trộm

15/0,467