Mang 'Áo trắng đến trường' cho hàng trăm học sinh nghèo Đắk Nông