Màn giăng dây như ma trận để cô giáo không thể đi xuống kiểm tra vở của HS cấp 3