Mặc váy siêu mỏng như HH Kỳ Duyên, HH Hoàng Thu lại 'mất điểm'