Mắc bệnh lạ, thanh niên bị vi khuẩn "ăn" tim nguy kịch