Mặc áo đôi với vợ nhưng dẫn bồ đi chơi, mặc vợ gào khóc cay đắng chồng vẫn ra sức bảo vệ nhân tình