Lý Hải: 'Showbiz Việt giả tạo, bạc bẽo nên tôi không có bạn'