Lưu Ngọc Kim Khanh lên tiếng khi thiết kế của mình giống 95% với váy của Phạm Băng Băng khi bị bắt