Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Bơi thuyền tiếp tế thức ăn, lở loét vì lội nước