Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: 40 người dân bị đau mắt đỏ