Lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng thay đổi thế nào từ 1/7

14/0,330