Lực lượng phòng cháy Trung Quốc hỗ trợ chữa cháy Nhà máy sợi ở Móng Cái