Đắk Lắk: Luân chuyển công tác bí thư huyện vào nhà nghỉ 'thăm sức khỏe' nữ cán bộ

13/0,454