Lửa từ cột điện thiêu rụi xe máy giữa thời tiết nóng 40 độ C