Lừa hàng loạt cô gái miền Tây sang Malaysia bán dâm, "tú bà" bỏ trốn