Lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở công ty may, sơ tán dân ngay trong đêm