Lũ gà u mê, đàn dê lạc lối, những gói mì tôm lầm đường…