Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, miền Bắc tiếp tục mưa diện rộng